mr Luc Jurgens

Sociaal advocaat te Amsterdam

Mr Jurgens is verbonden aan Duvekot advocaten te Amsterdam, waarvan de advocaten ieder zelfstandig, en ieder voor eigen rekening en risico, het beroep van advocaat uitoefenen. De aansprakelijkheid van mr. Jurgens is beperkt tot het bedrag, dat in voorkomende gevallen wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Rechtsherstel en vergelding, dat zijn verschillende zaken.

Effectenlease en Aandelenlease

Neutrale grond voor schadevergoeding:

Legio Lease:

'Er was in 2000 een duidelijke groei merkbaar in behoefte aan mondeling advies over beleggingsproducten. Er werden in 2000 door de klantenservice van Legio (Vero Sales BV) in totaal ruim 180.000 telefoontjes en 64.000 brieven beantwoord. Het adviessysteem van de business unit is in 2000 verder geperfectioneerd, ZODAT KLANTEN EEN OP HUN FINANCIELE POSITIE AFGESTEMD ADVIES KUNNEN KRIJGEN'..pdf

Hoge Raad, 2 september 2016, 100% schadevergoeding, Nederlandse Jurisprudentie, NJ 2016, nr. 9 deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2012


Giftige grond voor schadevergoeding zonder verjaring, artikelen 3:320 en 3:321 lid 1 onder F Burgerlijk Wetboek:

Hoge Raad, 9 december 2016, Nederlandse Jurisprudentie, NJ 2017 nr. 13, lezen p. 6 onderaan en verder: Cassatiemiddel 1. pdfBezoekadres:

WG-plein 250

1054 SE Amstedam

Postadres:

Postbus 15524

1001 NA Amsterdam

Tel.: 020 - 520 95 95

Fax: 020 - 626 92 87

info@duvekot.nl