mr Luc Jurgens

 

Deskundigenrapporten:

(balansen centrale bankiers verder naar beneden)


A. Rapport prof. dr. Ton Derksen 'Dexia Kopen of Huren/Lenen?' - 2018.pdf


B. Rapport prof. dr. Ton Derksen: Aegon Sprintplan en Garantiefonds Twee scenarios 2018.pdf


C. Rapport assistent professor dr. G. Braam Registeraccountant: Aegon Sprintplan en Garantiefonds - 2012.pdf

pagina 7 en 8, voetnoot 3:


"In de rechtszaak is Aegon Bank N.V. (en met haar, haar advocaten van Allen & Overy) met een soort van voortschrijdend inzicht de rechter en de buitenwacht aan het misleiden over waarin het Aegon Garantiefonds daadwerkelijk heeft belegd in het verleden."


Met het artikel op de voorpagina van Het Parool van 16 juli 2011:

https://www.parool.nl/nieuws/gedupeerde-beleggers-nemen-aegon-onder-vuur~b334bddc/


------------------------------------------------------------------------

Extreme girale valsmunterij door de Centrale Banken (QE)


Where did al the money go?


Update balanstotalen Centrale Bankiers 29 juli 2021:

-----------------------------------------------------------------

ECB (publiek)

ECB 31/12/2019: EURO 4.671.425.000.000

https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/balance/html/ecb.eurosystembalancesheet2019~fed8c5244a.nl.html

ECB 23/07/2021: EURO 7.988.045.000.000

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2021/html/ecb.fst210727.nl.html

Van 4.671 miljard naar 7.988 miljard in 18 maanden.

EURO 3.316,6 miljard of 71% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

-----------------------------------------------------------------

Fed (privaat eigendom)

Fed 31/12/2019: Dollar 4.173.641.000.000

https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/combinedfinstmt2019.pdf p.5

Fed 29/07/2021: Dollar 8.240.530.000.000

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

Van 4.173 miljard naar 8.240 miljard in 18 maanden.

Dollar 4.066,9 miljard of 97% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

-----------------------------------------------------------------

Bank of England (privaat eigendom)

B of E 31/12/2019: Pond 474.350.000.000

https://www.bankofengland.co.uk/weekly-report/2019/consolidated-balance-sheet-31-december-2019

B of E 21/07/2021: Pond 845.3664.000.000

https://www.bankofengland.co.uk/weekly-report/2021/21-july-2021

Van 474 miljard naar 845 miljard in 18 maanden.

Pond 365,0 miljard of 77% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

----------------------------------------------------------------

DNB (publiek)

DNB 31/12/2019: Euro 315.881.000.000

DNB 31/06/2021: Euro 496.334.000.000

https://www.dnb.nl/statistieken/dashboards/balans-dnb/

Van 315 miljard naar 496 miljard in 18 maanden.

Euro 180,5 miljard of 57% balansverruiming erbij.

Where did al the money go?

----------------------------------------------------------------

ECB + Fed + B of E


3.316,6 + 4.066,9 + 365,0 = 7.748 MILJARD


EURO/DOLLAR/Pond 7.748 miljard erbij in zo'n 18 maanden.


Deuteronomium 15?

“Elk zevende jaar moet U algemene kwijtschelding verlenen. Dat houdt het volgende in: elke schuldeiser moet iedereen die iets van hem heeft geleend zijn schuld kwijtschelden. Hij mag zijn volksgenoot, zijn broeder, niet tot afbetaling dwingen, want de kwijtschelding is afgekondigd in naam van de HEER.”

De-secularisatie van de Westerse schuldenberg?


Door aanmaken van (extreem veel) meer giraal geld wordt, via het mechanisme van communicerende vaten, koopkracht ontfutseld aan de tot dat moment bestaande totale geldhoeveelheid, om die koopkracht wederrechtelijk over te dragen aan dat zojuist aangemaakte nieuwe girale geld. De ontvanger van het zojuist giraal bijgedrukte nieuwe geld ontvangt met dat nieuwe geld, de zojuist van uw bestaande geld afgenomen koopkracht. In gewone mensentaal: jatten, stelen, rover, diefstal van koopkracht. Erg abstract, maar denk er eens goed over na.


Door de centrale banken onzichtbaar voor het volk, van particuliere banken opkopen, van extreem grote pakketten met honderden miljarden aan gebundelde Blijvend Oninbare Leningen.


Girale geldschepping (girale valsmunterij):

Private winsten. Publieke verliezen.

De 'winst' op girale geldschepping via dividenden in de zakken van de particuliere aandeelhouders van de particuliere banken.

De honderden miljarden aan blijvend oninbare leningen gedumpt bij de publieke centrale banken, en dus het volk.

Door de particuliere banken, bij de de publieke centrale banken, en dus bij het volk, dumpen van de geldscheppingsschulden; de honderden en honderden miljarden aan uitstaande leningen die nooit meer worden terugbetaald.

De op hol geslagen girale geldpers van de centrale bankiers DNB, ECB, Fed en Bank of England (stand eind juli 2021):


€/$‎/£  8.000.000.000.000,00 erbij gedrukt...

daar gaat uw koopkracht (naar anderen)


Zo goed als al dat geld hebben de centrale banken zo goed als gratis weggegeven aan een groot aantal (systeemrelevante maar) particuliere banken, in eigendom van particuliere aandeelhouders.

Gratis weggeven door opkopen door die centrale banken, van extreem grote - tot verhandelbare obligaties gebundelde - pakketten Waardeloze Blijvend Oninbare Leningen, die nooit meer volledig worden terugbetaald door de debiteuren van die leningen.

Eufemistisch en verhullend genaamd:

Non-Performing Loans, afgekort NPL's.


NPL's en extreme girale geldschepping


De girale geldpers van DNB, ECB, Fed en Bank of England, en opkopen blijvend oninbare leningen - Non-Performing loans - NPL

8.000 miljard erbij in zo'n 18 maanden.

Dat moet een extreme ontwaarding van uw geld veroorzaken, zo extreem veel geld bijdrukken.

Die waarde - koopkracht - die u kwijtraakt, die verdwijnt via het 'mechanisme van communicerende vaten' in- en naar al dat nieuwe girale geld.

Dat nieuwe girale geld is op grote schaal feitelijk cadeau gedaan door heimelijke overdracht aan particuliere systeembanken.

De waarde - koopkracht - die uw geld is kwijtgeraakt, is met deze truc grootschalig - maar voor het grote publiek onzichtbaar - illegaal overgedragen aan particuliere banken, die nota bene zelf voor de ellende hebben gezorgd door extreem - door staatsgaranties en korte termijn-winst-prikkels gedreven - onverantwoord en deels crimineel gedrag dat tot faillissement van je financiële instelling kan en zal leiden.

Private winsten, publieke verliezen

Die 8.000 miljard EURO/Dollar/Pond nieuw giraal geld zijn door de centrale banken DNB, ECB, Fed en Bank Of England hoofdzakelijk gebruikt, om extreem/bizar grote pakketten blijvend oninbare leningen te 'kopen' van een groot aantal (systeemrelevante) particuliere banken.

Die enorme pakketten blijvend oninbare leningen zijn gebundeld en verpakt in 'verhandelbare' obligaties.

Die blijvend oninbare leningen worden verstopt achter het neutrale eufemisme Non-Performing Loans (NPL's).

Grote Pakketten blijvend oninbare leningen - NPL's - waarvan bij overname door DNB, ECB, Fed en Bank of England al (voldoende) vaststaat, dat deze nimmer volledig zullen worden terugbetaald door de debiteuren van die leningen.

Die particuliere banken zouden deze enorme pakketten blijvend oninbare leningen op hun eigen balans moeten afschrijven, maar per particuliere bank zijn deze pakketten blijvend oninbare leningen (NPL's) groter dan het eigen vermogen van de bank.

Als je af te schrijven verliezen / activa - waaronder grote pakketten oninbare en daarmee waardeloze leningen - groter zijn dan je eigen vermogen, ben je failliet.

Al deze particuliere systeem banken zijn dus al langere tijd technisch failliet. Al jaren. En dat weten de centrale banken ook al jaren, ook de overheden en regeringen.

Op de achtergrond van de geforceerde Corona - lockdown, en tegen de achtergrond van de daardoor geforceerd veroorzaakte enorme economische schade, is nagenoeg geruisloos en voor het volk onzichtbaar, meteen een paar duizend miljard Euro, Dollar en Pond giraal extra geld bijgedrukt door de girale geldpersen aan te zetten, om al dat extra giraal geld relatief geruisloos en onzichtbaar feitelijk gratis weg te geven aan particuliere Systeem Banken die anders omvallen.

Immers, de activa - obligaties met daarin enorme pakketten gebundelde blijvend oninbare schulden - die DNB, ECB, Fed en Bank of England overnemen / kopen met al die paar duizend miljard, die zijn volstrekt waardeloos omdat nooit meer zal worden terugbetaald door de debiteuren van die leningen.

In plaats dat de particuliere banken deze verliezen afschrijven op de eigen particuliere balansen, gebeurt het met dit trucje nu op de publieke balansen van de centrale banken, en dus ten koste van het Volk van de EU, de USA en GB.

Particuliere winsten, publieke verliezen

Particuliere banken hebben in het verleden enorme rentewinsten / geldscheppingswinsten gemaakt op deze enorme berg girale leningen die nu niet meer worden terugbetaald.

Deze particuliere banken hebben willens en wetens veel te veel nieuw en extra giraal geld aangemaakt, uitgeleend, en uitgeleend aan mensen en bedrijven, waarvan bij afsluiten van de leningen voor de banken al voldoende kenbaar was dat men nooit zou kunnen terugbetalen, en het ook nooit zou doen.

Door deze oninbare leningen te verkopen aan DNB, ECB, Fed en Bank of England, wentelen al deze particuliere banken (met particuliere aandeelhouders) het risico van niet-terug-betalen af op het Volk, door deze Non Performing Loan's zo over de schutting in de balansen van de Centrale Bankiers / in de tuinen van het Volk te kieperen.

Welke wittenboordencriminelen zitten hier achter? Wie is verantwoordelijk voor dit beleid? Wie kan daarvoor ter verantwoording worden geroepen in een parlementaire structuur?

De losgeslagen girale geldpers rooft uw koopkracht, en subsidieert wederrechtelijk de - vooral door hebzucht gedreven - volledig van de reële economie losgezongen, over-gefinancialiseerde economie, in handen van een relatief kleine criminele clique.

Een illegale, verborgen belasting op het volk, om een illegale, verborgen subsidie te kunnen betalen aan (aandeelhouders van) particuliere systeembanken.

De grootste centrale bankroof door particuliere banken c.s. in de menselijke geschiedenis.

Je hebt bankrovers. En je hebt rovende bankiers. Maar het laatste ontgaat de meesten onder ons.

Het volk en de volksvertegenwoordigers hebben het niet door, want zijn nooit (adequaat en grondig) ingeleid in het mechanisme en de werking van het girale geld, en de girale geldpers.

Giraal geld bestaat niet echt, en is heel makkelijk te valsmunten, simpelweg met een druk op de computerknop.

Nieuw extra giraal geld ontleent en onttrekt zijn waarde, enkel en alleen aan het tot moment van maken van al dat nieuwe girale geld reeds bestaande totale geldhoeveelheid. 

Bestaand giraal geld draagt een deel van haar waarde/koopkracht over aan het nieuw gedrukt giraal geld , en dat via het 'mechanisme van de communicerende vaten'.

U wordt beroofd zonder dat u het door heeft, en erger, zonder dat u het wilt geloven.


Kritisch denken gesmoord met het Frame 'complotdenken'; de amorfe massa gepacificeerd

Een ernstig en zeer verontrustend maatschappelijk verschijnsel is nu wel, dat onzalige allianties en gelegenheidscoalities die (wittenboorden) criminele rottigheid hebben uitgehaald, bij (dreigende) ontmaskering, nu allemaal ook gaan roepen: 'complotdenkers!'.

Het merendeel van de mensen heeft inmiddels aangeleerd (ook journalisten van het gemiddelde soort), om dan te stoppen met (kritisch) nadenken, en te stoppen met stellen van (kritische) vragen.

Natuurlijk, het Amerikaanse plan, om in WO II willens en wetens totaal 7 atoombommen, op totaal 7 Japanse grote en minder grote steden te gooien, met miljoenen dode burgers tot gevolg, dat moet wel complotdenken zijn. Dat zouden de Amerikanen nooit bedenken, dit soort extreme misdrijven tegen de mensheid.

Net als het plan van een groep Duitse politici, bedacht in een parkvilla aan een meer in Berlijn, om genocide op industriële schaal te plegen op meerdere specifieke bevolkingsgroepen, en daarvoor Reinhard Heydrich aan te stellen vanwege zijn bijzondere kwaliteiten.

Net zoals de Armeense 'volksverhuizing'.

Net zoals het vermoorden van heel veel inheemse mensen, toen de Europeanen hun kolonies veroverden en bestendigden, toen de inheemse volken zich probeerden te bevrijden van deze 'Duitsers' die hun land waren binnengevallen en (met grondstoffen en al) hadden ingepikt.

Allemaal complotdenken.

De mens is van nature goed. Echt!

Mensen doen geen foute, enge dingen.

Vooral niet de 6% psychopaten onder ons, en al helemaal niet de 9% - van die 6% - hoogbegaafde psychopaten.

Opnieuw doet het organisch verschijnsel van te hoge concentraties psychopaten binnen 's-lands elite en instituties zich voor, en implosie van de beschaving laat dan meestal niet lang op zich wachten, zo heeft de geschiedenis van de afgelopen 5782 jaar ons geleerd. Althans, aan die mensen die bereid zijn die geschiedenis te lezen, te onthouden, en te verwaarschuwen.

Welke rol zou u tijdens WO II in het verzet hebben gespeeld? Geen, statistisch gezien. Ook die geschiedenis zal zich herhalen. Net zolang, totdat de menselijke soort ook een uitgestorven diersoort is.

Onder anderen natuurkundigen en astrofysici (waaronder prof. Vincent Icke, briljant wetenschapper (en verteller)) vooronderstellen uit de hand lopen van de atoomkracht in handen van psychisch defecte zielen als oorzaak van uitsterven van de menselijke soort.

Ze vragen zich niet af óf buitenaards leven bestaat (ja), maar of die beschavingen nog wel bestaan, dan wel zichzelf al hebben vernietigd met de atoomkracht.

Immers, de vraag is niet of, maar wanneer.

Ook hier op aarde.